Omgevingsvergunning en melding

Hebt u een milieuvergunning nodig voor uw bedrijfsmatige activiteiten? Tegenwoordig is dat geregeld in de Wabo en moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Of kunt u met een melding volstaan in het kader van het Landbouwbesluit of Activiteitenbesluit? Advies- en Projectbureau Engelen Limburg beschikt over zeer ruime ervaring en kan u adviseren over c.q. voor u de aanvraag van een omgevingsvergunning of het indienen van een melding verzorgen. Eventueel kan ook het nodige tekenwerk worden verzorgd. Niet alleen voor agrarische vergunningen, maar ook de ondersteuning en begeleiding van de nodige procedures, ten behoeve van de detailhandel, industrie, recreatie enz.

In een aantal gevallen zult u aan de gemeente een bodemonderzoek, een akoestisch onderzoeksrapport of onderzoeksresultaten voor luchtkwaliteit, geur en externe veiligheid moeten overleggen. Bedenk dan dat de mogelijkheden die we u kunnen bieden zeer ruim zijn, dus informeer er vrijblijvend naar!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.