Actuele berichten

De publicaties van de overheid volgen elkaar in een rap tempo op.
Op 1 juli 2008 trad de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking. Daarna zijn nog vele wijzigingen, aanvullingen enz. verschenen.
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Deze wet regelt de omgevingsvergunning, een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De Wabo regelt de procedures voor onder andere de Wet milieubeheer-vergunningverlening.

De meest actuele publicaties zijn te volgen via www.overheid.nl. Op deze website geeft de overheid uitgebreide mogelijkheden om het laatste nieuws te vernemen. Ook kan er voor particulier en ondernemer een abonnement op het lokale nieuws genomen worden.

Ook op www.infomil.nl verschijnen regelmatig nieuwe publicaties. Het gedrukte kwartaalblad InfoMil Nieuws geeft een overzicht van milieuactiviteiten in het veld en ontwikkelingen in het milieubeleid. InfoMil Nieuws besteedt aandacht aan diverse aspecten van milieubeleid, beantwoordt vragen van de helpdesk en bevat aankondigingen van relevante data en publicaties. In interviews, een column en artikelen over de stand der techniek gaan deskundigen in op achtergronden van ontwikkelingen in het milieubeleid. Op de website is de laatste versie altijd te downloaden of kan een abonnement genomen worden.

Ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, inpassingsplannen, structuurvisies etc.) worden door gemeente, provincie en Rijk gepubliceerd op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
Hier kan per gemeente of provincie naar actuele plannen gezocht worden. Is een concreet plan gekozen kunnen daarvan gedetailleerde gegevens ingezien worden.

En………………………komt u er niet uit? Bel gerust naar Apeladvies: 0642617410 of stuur een email naar info@apeladvies.nl.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.